2003 nr. 90 7. maí

2003 nr. 90 7. maí
[Lög um tekjuskatt]1)

1) L. 129/2004, 31. gr.

Upphaflega l. 40/1978. Tóku gildi 1. janúar 1979; komu til framkvæmda skv.
fyrirmælum í 118. gr. Endurútgefin, sbr. 32. gr. l. 25/1981, sem l. 75/1981. Breytt
með l. 21/1983 (tóku gildi 14. apríl 1983; komu til framkvæmda skv. fyrirmælum í
5. gr.), l. 84/1983 (tóku gildi 30. des. 1983; komu til framkvæmda skv. fyrirmælum
í 3. gr.), l. 7/1984 (tóku gildi 30. mars 1984; komu til framkvæmda skv. fyrirmælum
í 9. gr.), l. 8/1984 (tóku gildi 30. mars 1984; komu til framkvæmda skv. fyrirmælum
í 16. gr.), l. 48/1984 (tóku gildi 13. júní 1984), l. 119/1984 (tóku gildi 31. des. 1984;
komu til framkvæmda skv. fyrirmælumí 2. gr.), l. 121/1984 (tóku gildi 31. des. 1984;
komu til framkvæmda skv. fyrirmælum í 9. gr.), l. 9/1985 (tóku gildi 29. apríl 1985;
komu til framkvæmda skv. fyrirmælum í 6. gr.), l. 41/1985 (tóku gildi 1. júlí 1985;
komu til framkvæmda skv. fyrirmælum í 2. gr.), l. 47/1985 (tóku gildi 28. júní 1985;
komu til framkvæmda skv. fyrirmælum í 14. gr., sjá þó ákvæði til bráðabirgða), l.
118/1985 (tóku gildi 31. des. 1985; komu til framkvæmda skv. fyrirmælum í 4. gr.),
l. 3/1986 (tóku gildi 1. mars 1986; komu til framkvæmda skv. fyrirmælum í 24. gr.),
l. 49/1987 (tóku gildi 1. jan. 1988; komu til framkvæmda skv. fyrirmælum í 21. gr.),
l. 92/1987 (tóku gildi 1. jan. 1988; komu til framkvæmda skv. fyrirmælum í 17. gr.),
l. 2/1988 (tóku gildi 6. jan. 1988; komu til framkvæmda skv. fyrirmælum í 9. gr.), l.
10/1988 (tóku gildi 10. mars 1988; komu til framkvæmda skv. fyrirmælum í 22. gr.),
l. 97/1988 (tóku gildi 30. des. 1988; komu til framkvæmda skv. fyrirmælumí 21. gr.),
l. 51/1989 (tóku gildi 1. júní 1989; komu til framkvæmda skv. fyrirmælum í 10. gr.),
l. 62/1989 (tóku gildi 14. júní 1989), l. 79/1989 (tóku gildi 15. nóv. 1989; komu til
framkvæmda skv. fyrirmælum í 4. gr.), l. 80/1989 (tóku gildi 14. júní 1989), l. 117/
1989 (tóku gildi 30. des. 1989; komu til framkvæmda skv. fyrirmælum í 15. gr.), l.
63/1990 (tóku gildi 31. maí 1990; komu til framkvæmda skv. fyrirmælum í 7. gr.), l.
68/1990 (tóku gildi 31. maí 1990; komu til framkvæmda skv. fyrirmælum í 3. gr.), l.
112/1990 (tóku gildi 31. des. 1990; komu til framkvæmda skv. fyrirmælum í 9. gr.),
l. 116/1990 (tóku gildi 31. des. 1990), l. 19/1991 (tóku gildi 1. júlí 1992 nema 1. og
3. mgr. 29. gr. sem tóku gildi 17. apríl 1991), l. 20/1991 (tóku gildi 1. júlí 1992), l.
36/1991 (tóku gildi 17. apríl 1991; komu til framkvæmda skv. fyrirmælum í 8. gr.), l.
85/1991 (tóku gildi 1. jan. 1992; komu til framkvæmda skv. fyrirmælum í 18. gr.), l.
91/1991 (tóku gildi 1. júlí 1992), l. 92/1991 (tóku gildi 1. júlí 1992 nema 103. gr. sem
tók gildi 9. jan. 1992), l. 30/1992 (tóku gildi 1. okt. 1992), l. 111/1992 (tóku gildi
1. jan. 1993; komu til framkvæmda skv. fyrirmælum í 22. gr.), l. 58/1993 (tóku gildi
1. jan. 1994; EES-samningurinn: V. viðauki reglugerð 1612/68/EBE og VI. viðauki
reglugerð 1408/71/EBE), l. 60/1993 (tóku gildi 27. maí 1993; komu til framkvæmda
skv. fyrirmælum í 2. gr.), l. 122/1993 (tóku gildi 1. jan. 1994; komu til framkvæmda
skv. fyrirmælum í 14. gr.), l. 57/1994 (tóku gildi 20.maí 1994; komu til framkvæmda
skv. fyrirmælum í 2. gr.), l. 147/1994 (tóku gildi 1. jan. 1995; komu til framkvæmda
skv. fyrirmælum í 17. gr.), l. 151/1994 (tóku gildi 1. jan. 1995; komu til framkvæmda
skv. fyrirmælum í 3. gr.), l. 30/1995 (tóku gildi 9. mars 1995; komu til framkvæmda
skv. fyrirmælum í 8. gr.), l. 31/1995 (tóku gildi 1. jan. 1996), l. 37/1995 (tóku gildi
9. mars 1995), l. 42/1995 (tóku gildi 9. mars 1995), l. 101/1995 (tóku gildi 5. júlí
1995), l. 145/1995 (tóku gildi 29. des. 1995; komu til framkvæmda skv. fyrirmælum
í 24. gr.), l. 64/1996 (tóku gildi 1. júlí 1996), l. 73/1996 (tóku gildi 19. júní 1996),
l. 90/1996 (tóku gildi 1. júlí 1997), l. 97/1996 (tóku gildi 25. júní 1996; komu til
framkvæmda skv. fyrirmælum í 13. gr.), l. 137/1996 (tóku gildi 30. des. 1996; komu
til framkvæmda skv. fyrirmælum í 19. gr.), l. 22/1997 (tóku gildi 29. apríl 1997), l.
65/1997 (tóku gildi 30. maí 1997; komu til framkvæmda skv. fyrirmælum í 6. gr.),
l. 83/1997 (tóku gildi 6. júní 1997), l. 118/1997 (tóku gildi 23. des. 1997; komu til
framkvæmda skv. fyrirmælum í 4. gr.), l. 141/1997 (tóku gildi 30. des. 1997; komu
til framkvæmda skv. fyrirmælum í 6. gr.), l. 82/1998 (tóku gildi 1. okt. 1998), l. 95/
1998 (tóku gildi 24. júní 1998; komu til framkvæmda skv. fyrirmælum í 10. gr.), l.
97/1998 (tóku gildi 24. júní 1998; komu til framkvæmda skv. fyrirmælum í 2. gr.),
l. 154/1998 (tóku gildi 30. des. 1998; komu til framkvæmda skv. fyrirmælum í 14.
gr.), l. 29/1999 (tóku gildi 1. jan. 1999; komu til framkvæmda skv. fyrirmælum í 8.
gr.), l. 101/1999 (tóku gildi 30. des. 1999; komu til framkvæmda skv. fyrirmælum í
4. gr.), l. 102/1999 (tóku gildi 1. jan. 2000; komu til framkvæmda skv. fyrirmælum
í 3. gr.), l. 9/2000 (tóku gildi 17. apríl 2000; komu til framkvæmda skv. fyrirmælum
í 3. gr.), l. 84/2000 (tóku gildi 1. ágúst 2000), l. 86/2000 (tóku gildi 2. júní 2000;
komu til framkvæmda skv. fyrirmælum í 13. gr.), l. 149/2000 (tóku gildi 29. des.
2000 nema 5. gr., a-liður 11. gr., 12. gr. og 20. gr. sem tóku gildi 1. jan. 2001; komu
til framkvæmda skv. fyrirmælum í 21. gr.), l. 150/2000 (tóku gildi 1. jan. 2001; komu
til framkvæmda skv. fyrirmælum í 2. gr.), l. 166/2000 (tóku gildi 1. jan. 2001; komu
til framkvæmda skv. fyrirmælum í 2. gr.), l. 30/2001 (tóku gildi 16. maí 2001; komu
til framkvæmda skv. fyrirmælum í 6. gr.), l. 60/2001 (tóku gildi 13. júní 2001), l.
133/2001 (tóku gildi 1. jan. 2002 nema 1. gr., a-, b- og c-liður 3. gr., b- og c-liður 17.
gr., c-liður 19. gr., 34. gr., a-liður 35. gr., b-liður 36. gr., 37. gr., 38. gr., 39. gr., 40.
gr., a-liður 41. gr., 42. gr. og 52. gr. sem tók gildi 31. des. 2001 og 44. gr. sem tók
gildi 1. jan. 2003; komu til framkvæmda skv. fyrirmælum í 56. gr.), l. 25/2002 (tóku
gildi 8. apríl 2002; komu til framkvæmda skv. fyrirmælum í 10. gr.), l. 51/2002 (tóku
gildi 1. júlí 2002), l. 152/2002 (tóku gildi 1. jan. 2003; komu til framkvæmda skv.
fyrirmælum í 18. gr.), l. 21/2003 (tóku gildi 1. júlí 2003) og l. 22/2003 (tóku gildi
3. apríl 2003). Endurútgefin, sbr. 17. gr. l. 22/2003, sem l. 90/2003. Breytt með l.
143/2003 (tóku gildi 1. jan. 2004; komu til framkvæmda skv. fyrirmælum í 13. gr.),
l. 77/2004 (tóku gildi 18. júní 2004), l. 129/2004 (ákvæði laganna taka gildi og koma
til framkvæmda skv. fyrirmælum í 149. gr.), l. 77/2005 (tóku gildi 9. júní 2005), l.
116/2005 (tóku gildi og komu til framkvæmda skv. fyrirmælum í 4. gr.), l. 134/2005
(tóku gildi 30. des. 2005), l. 48/2006 (tóku gildi 16. júní 2006), l. 65/2006 (tóku gildi
27. júní 2006), l. 77/2006 (tóku gildi 30. júní 2006), l. 79/2006 (tóku gildi 30. júní
2006), l. 80/2006 (tóku gildi 1. jan. 2007 nema 1.–4. gr. og 7.–12. gr. sem tóku gildi
30. júní 2006), l. 108/2006 (tóku gildi 1. nóv. 2006 skv. augl. C 1/2006), l. 135/2006
(tóku gildi 30. nóv. 2006), l. 150/2006 (tóku gildi 30. des. 2006), l. 167/2006 (tóku
gildi 1. jan. 2007), l. 174/2006 (tóku gildi 1. jan. 2007 nema 2. gr. og a-liður 8. gr.
sem tóku gildi 30. des. 2006 og b-liður 6. gr. sem tók gildi 1. jan. 2008; koma til
framkvæmda skv. fyrirmælum í 10. gr.), l. 76/2007 (tóku gildi 5. apríl 2007; komu
til framkvæmda skv. fyrirmælum í 9. gr.), l. 166/2007 (tóku gildi 29. des. 2007 nema
6. gr. og a-, b- og e-liður 7. gr. sem tóku gildi 1. jan. 2008; komu til framkvæmda
skv. fyrirmælum í 13. gr.), l. 38/2008 (tóku gildi 29. maí 2008 nema 8. gr. sem tók
gildi 1. jan. 2008; komu til framkvæmda skv. fyrirmælum í 9. gr.), l. 61/2008 (tóku
gildi 11. júní 2008 nema 1. gr., 3. gr. og a-liður 6. gr. sem taka gildi 1. jan. 2009 og bog
c-liður 6. gr. sem tóku gildi 1. jan. 2008; koma til framkvæmda skv. fyrirmælum
í 11. gr.) og l. 88/2008 (taka gildi 1. jan. 2009 nema brbákv. VII sem tók gildi 21.
júní 2008).

Jáhá!