Færslur flokksins: Frábært

2003 nr. 90 7. maí

2003 nr. 90 7. maí
[Lög um tekjuskatt]1)
1) L. 129/2004, 31. gr.
Upphaflega l. 40/1978. Tóku gildi 1. janúar 1979; komu til framkvæmda skv.
fyrirmælum í 118. gr. Endurútgefin, sbr. 32. gr. l. 25/1981, sem l. 75/1981. Breytt
með l. 21/1983 (tóku gildi 14. apríl 1983; komu til framkvæmda skv. fyrirmælum í
5. gr.), l. 84/1983 (tóku gildi 30. des. […]

Song Li!

Fékk þennan tólvupóst sendan í gær;
“Greetings of the day to you, although you may be skeptical receiving this email as we have not met before, I am Mr. Song Li,(Deputy executive Director and Chief Financial Officer) of the Hang Seng Bank Ltd. Nevertheless I have a business proposition involving the sum of […]